ÇANAKKALE ZAFER PARTİSİ İL BAŞKANLIĞI, TÜRK POLİSİNİN YANINDA!

Zafer Partisi Çanakkale İl Başkanlığı, Genel Merkez’in Türk Polisi’ne verdiği desteği yineledi. Astıkları pankart ile Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’a destek verdiler.

ÇANAKKALE ZAFER PARTİSİ İL BAŞKANLIĞI, TÜRK POLİSİNİN YANINDA!
22 Eylül 2022 - 11:33
Astıkları pankart ile Zafer Partisi iktidarında Türk Polisi için yapacaklarına “POLİS, iktidarın değil Türk Milletinin polisidir.” anlayışına dikkat çektiler.
Zafer Partisi iktidarında;
1. Polis ve Jandarmanın maaş ve özlük hakları eşitlenecektir.
2. Çalışma ve istirahat saatleri kanuni sınırlar dahilinde olacaktır.
3. Ek görevlerde fazla mesai ücreti veya iaşe ve ibade mutlaka sağlanacaktır.
4. Resmi tatillere denk gelen mesailer ödenecektir.
5. Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personelin Emekli Sandığı primleri kendilerine ödenen maaş üzerinden hesaplanarak, emeklilikte maaşlarının yarı yarıya düşmesi önlenecektir.
6. Jandarma’nın OYAK üzerinden edindiği hakların aynısı POLSAN üzerinden Polise de sağlanacaktır.
7. POLSAN ve OYAK, TOKİ ile ortaklaşa projeler geliştirerek genel kolluk personelinin zorlanmadan ödeyebileceği konutlar üretecektir.
8. POLSAN ve OYAK yerli otomotiv üreticileri ile iş birliği yaparak kolluk personelinin avantajlı araç alması için imkân yaratacaktır.
9. Büyükşehirlerde çalışan Polis ve Jandarma personeline Büyükşehir Çalışma Tazminatı ve ayrıca kira yardımı ödenecektir.
10. Karı-koca çalışan personelin çocukları için kreş ve barınma imkânı sağlanacaktır.
11. Çok başarılı olan genel kolluk çocuklarının tamamına eğitim bursu verilecektir.
12. Mesleğe girişte, atama, terfi ve tayinlerde Yapay Zekâ tabanlı objektif bir sisteme geçilecek, keyfi yönetim ve uygulamalara derhal son verilecektir.
13. Yine Yapay Zekâ tabanlı yeni bir personel performans sistemine geçilerek, 7/24 sokakta çalışan personel ile büroda çalışan personelin arasındaki dezavantajlar ortadan kaldırılacaktır.
14. Başta yurt dışı görevler olmak üzere, maddi getirisi fazla olan görevlerde, katılım ve sınavda eşitlik sağlanacaktır.
15. Terfilerde meslek içindeki personele öncelik verilecek, dışarıdan yönetici personel ataması yapılmayacaktır.
16. Personeli mağdur ve rahatsız eden ve personelle inatlaşan her türlü uygulama kaldırılacak, tayin ve atamalar hizmetin gereğine ve personelin talebine göre en az tayin görecek şekilde planlanacaktır.
17. Çağın gereklerine uymayan ve cezalandırma amaçlı kullanılan tayin ve atama yönetmelikleri insani şartlar esasına göre güncellenecektir.
18. Yeterli sayıda psikolojik destek, kariyer planlaması ve aile rehberliği birimleri kurulacak ve efektif şekilde işletilecektir.
19. Görevini yaparken bir olaya karışan personelin adli ve idari tüm hukuki süreçlerinde kendisine destek sağlanacaktır.
20. Personelin kastı olmaksızın görevin ifası nedeniyle oluşan tazminat ve sair giderler kurum tarafından ödenecektir.
21. Meslek içi eğitim ve uzmanlaşmaya önem verilecektir. Kimseye eğitimini almadığı bir iş yaptırılmayacaktır.
22. Özel güvenlik personelinin görev tanımı yeniden yapılacak ve kamu güvenliğinin sağlanmasındaki statüleri belirlenecektir.
23. Özel güvenlik olarak çalışanlar için avantaj sağlayacak ayrı bir SGK uygulaması ve ayrı bir veri tabanı oluşturulacaktır. Hakları Devlet tarafından korunacaktır.
24. Özel güvenlik birimlerinin genel kolluk ile daha yakın çalışması sağlanacak; yakalama, tutanak tutma, zor ve silah kullanma yetkileri genel kolluğunki ile aynı olacaktır.
25. Özellikle kritik öneme haiz tesis ve yerlerde çalışan özel kolluk birimlerinin kadro, görevlendirme ve çalışma esasları bağlı bulundukları mahalli genel kolluk birimi tarafından onaylanacak ve denetlenecektir.
26. Özel güvenlik personelinin genel kolluk birimlerine geçme imkânı iyileştirilecektir.
27. Polis ve Jandarma emeklilerinden gerekli şartlara haiz olanların belirlenecek esaslar dahilinde Özel Dedektif olarak çalışmalarına müsaade edilecektir. Topladıkları delillerin mahkemede kullanılabilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
28. Şehit ve gazilerimizin yakınları için özel birimler kurulacak, ihtiyaçları 7/24 takip edilecektir.
29. Her ilde en az bir Orduevi standartlarında POLİSEVİ kuracak, MORAL EĞİTİM MERKEZLERİ’nin sayısını arttırılacaktır.
30. Lojman sayılarını arttıracağız. Çok kötü durumdaki lojmanları bakım ve onarımdan geçireceğiz. Lojmanda kalmayan polislerimize KİRA DESTEĞİ vereceğiz.
31. KADIN polislerimizin sayısını arttıracağız.
32. Milli ve dini bayramlarda hizmet veren tüm polislerimize EK ÜCRET vereceğiz.
33. Büyükşehirlerde görev yapan polis memurlarımıza EK TAZMİNAT vereceğiz.
34. Nöbet ve çalışma saatlerini yeniden düzenleyeceğiz:
35. ATAMA ve YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ’ndeki; BÖLGE, ŞARK ve HİZMET SÜRELERİNE ilişkin düzenlemeleri İPTAL edeceğiz. Hizmeti aksatmayacak şekilde, eş ve aile birliğini ve tercihleri dikkate alan yeni bir ATAMA SİSTEMİ getireceğiz.
36. Polis Kolejlerini ortaokul seviyesinden başlayarak tekrar açacağız.
37. KARAKOL polislerimize görev tanımları dışında EKSTRA GÖREV verilmemesini sağlayacağız.
38. Polis İNTİHARLARINI durdurmak için kapsamlı önlemler alacağız. Polis mensuplarınca işlenen SUÇLARI, MOBİNGİ, TACİZ ve İSTİSMARI azaltacak çok sıkı tedbirler alacağız.
39. Emekliler dahil tüm Polis teşkilatı mensuplarımız ile ailelerinin SAĞLIK HİZMETLERİNDEN daha fazla ve etkin faydalanabilmeleri için ek tedbirler alıp POLİS HASTANELERİNİ kuracağız.
Çanakkale Zafer Partisi İl Başkanı Hasan Demir
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum